มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
 
   > > อัลบัมภาพ มูลนิธิฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ช่วงเดือน พ.ย. 2551