มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
 
   > > อัลบัมภาพ ร่วมซ้อมแผนการค้นหาและกู้ภัยอากาศยานร่วมกับเทศบาลต.พรหมโลก,ทภ.4