มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ตอกเสาเข็มอาคารปฏิบัติธรรมและหอประชุม "โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ" ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

ตอกเสาเข็มอาคารปฏิบัติธรรมและหอประชุม "โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ" ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 
อาคารปฏิบัติธรรมและหอประชุม  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  กว้าง 18 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 36 เมตร  พื้นที่ใช้สอยรวม 1,440 ตารางเมตร  ชั้นล่างเป็นสถานที่สำหรับประชุมขนาดความจุ 300 คน ชั้นบนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน