มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

พิธียกศพประดิษฐานบนเมรุ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุมนสาธุกิจ (บุญช่วย สุมโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

วันศูกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ( ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ )  พิธียกศพประดิษฐานบนเมรุ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุมนสาธุกิจ (บุญช่วย สุมโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

        พระครูสุมนสาธุกิจ  ( บุญช่วย  สุมโน ) นามเดิม ชื่อ เด็กชาย บุญช่วย  ชำนาญกิจ  เกิดเมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  2476  ณ บ้านวังไสย  อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นบุตรคนโต  ของนายสิงห์  นางพุ่ม   ชำนาญกิจ  เมื่อครบอายุเข้าเกณฑ์การศึกษาได้เข้าเล่าเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองมาก  ตำบลควนเกย  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จนกระทั่งจบชั้นประถมปีที่  4  และเมื่ออายุ  19  ปี ได้บรรพชา  เป็นสามเณร  ที่วัดควนเกย  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          จนกระทั่งเมื่ออายุครบ 21 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ  ณ พัทธสีมา  วัดควนเกย  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2497  โดยมี พระครูชลาการสุมน  เป็นพระอุปัชฌาย์  และได้อยู่จำพรรษา ณ วัดควนเกยแห่งนี้อยู่หลายพรรษา  ต่อจากนั้นได้ไปจำพรรษาที่วัดวิเชียรรังสฤษฎ์  ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดวิเชียรรังสฤษฎ์    ได้สร้างอุโบสถ  และมณฑป หลวงปู่แก้ว ที่วัดวิเชียรรังสฤษฎ์ 

          ต่อมาได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดบูรณาราม  ตำบลคลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  6 เดือน  มกราคม  2532  และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบูรณาราม  ตามตราตั้งเจ้าอาวาส ที่ 36/2534  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2534   เมื่ออายุ  57  ปี พรรษา 37  วิทยฐานะ นักธรรมเอก  ได้บูรณะอุโบส วัดบูรณาราม เมื่อปี  พ.ศ. 2544  ต่อมาท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น  พระครูสุมนสาธุกิจ

          ในบั้นปลายชีวิต ท่านได้อาพาธด้วยโรคชราภาพ และมีโรคแทรกซ้อนหลายโรค  ได้เข้าออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้ง โดยในครั้งหลังสุดได้เข้าโรงพยาบาลมหาราช และได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบ  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2558  เวลา  07.45  น. ณ โรงพยาบาลมหาราช  นครศรีธรรมราช  สิริอายุ  82  ปี  62  พรรษา  ทางคณะสงฆ์และพุทธบริษัท จึงได้ดำเนินการนำสรีระของท่านกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดบูรณาราม เป็นเวลา  5 คืน  แล้วทำพิธีเก็บร่างสรีระ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน  2558  เพื่อรอดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ  ณ เมรุชั่วคราว  วัดบูรณาราม  ตำบลคลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  3 กันยายน  2560  ต่อไป