มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ร่วมกิจกรรมแปรอักษรเลข ๙ คู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ตั่งจุดบริการน้ำดื่ม จุดปฐมพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ในกิจกรรมแปรอักษรเลข ๙ คู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลางสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ จุดเทียนอาลัย ยืนสงบนิ่ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช