มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ เยี่ยมเยือน จนท.และหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิ ฯ 
พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์  เยี่ยมเยือน จนท.และหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิ ฯ
 
 
 
เมื่อ เวลา 09.00 น.วันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 2258 พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล 
 
เดินทางไปเยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกันกับ ศูนย์วิทยุ มูลนิธิประชาร่วมใจ ซึ่งเป็น สถานีวิทยุคมนาคม ควบคุมข่ายสื่อสาร ในกิจการ เพื่อสาธารณกุศล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
โดยการเดินทางไปเยี่ยมเยือนครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2558  และให้กำลังใจ จนท.ที่ร่วมสร้างบุญกุศล ร่วมกัน จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และประสานงานร่วม กับมูลนิธิประชาร่วมใจ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 
โดยเริ่มต้นที่ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 8 กองตำรวจสื่อสาร โดยมี พ.ต.ท.คมศักดิ์ มัชฌิม วงศ, สว.ฝสส.๖ สส. (ร่วมใจ 4502) ให้การต้อนรับ และรับมอบของที่ระลึก  
จากนั้น เดินทางต่อไปยัง ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.นครศรีธรรมราช  โดยมี ร.ต.ท.วิเชิด  อ่อนเกลี้ยง ร้อยเวร 191 ให้การต้อนรับ และรับมอบของที่ระลึก ต่อจากนั้น เดินทางเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ของ ศูนย์วิทยุเมืองคอน สภ.เมือง นครศรีธรรมราช  โดยมี  ด.ต.วีระชัย  หมื่นจร ผบ.หมู่ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช  ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่วิทยุสื่อสาร ให้การต้อนรับ และรับมอบของที่ระลึก  
  หน่วยงานสุดท้ายที่เดินทางไปเยี่ยมเยือนในวันนี้ คือ ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ ศูนย์นเรนทร นครศรีธรรมราช ณ รพ.มหาราช  โดยมี น.ส.ยินดี  ชูจันทร์ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ นเรนทร ให้การต้อนรับ  
 โดยแต่ละหน่วยงานที่ พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ ได้ไปเยี่ยมเยือนและพบปะในวันนี้นั้น ได้บรรลุเป้าหมาย ในการแสดงจุดยืนและสร้างความเชื่อมั่นว่า  ุมูลนิธิประชาร่วมใจ จะยังคงให้ความร่วมมือ สนับสนุน กับหน่วยงานภาครัฐต่อไป เพื่อให้การดำเนินการงานของมูลนิธิ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามที่ได้ระบุไว้ในตราสาร  
 
บันทึกภาพและข้อมูล โดย
นคร  จันทรมณี ประชา 32