มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เข้าร่วมงานปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล และชมรมวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย AR ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 และร่วมจัดนิทรรศการในงาน ให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มาร่วมงานในด้านอุบัติเหตุต่างๆ สาธิตการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ และการป้องกันอัคคีภัยจากถังก๊าซหุงต้ม พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กู้ภัย เครื่องตัดและถ่าง อุปกรณ์กู้ชีพ หน่วยรถกู้ภัย รถพยาบาล นำมาแสดง เป็นที่สนใจและดึงดูดนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก