มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราชร่วมกับโรงพยาบาลนครพัฒน์ มอบอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย ให้แก่มูลนิธิประชาร่วมใจ 

สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราชร่วมกับโรงพยาบาลนครพัฒน์ มอบอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ (AED) ให้แก่มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุและผู้ป่วยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช