มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ MR. LUK KIN MAN 

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์  ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ MR. LUK KIN MAN  ณ วัดบูรณาราม ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช