มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช 

 

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร เนื่องในศุภวาระเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช สทท.11