มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยประจำปี 2557 โรงพยาบาลนครินทร์ 

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ร่วมฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยประจำปี 2557

ที่อาคาร 1 โรงพยาบาลนครินทร์ ถนนอ้อมค่าย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

โรงพยาบาลนครินทร์ นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิ ตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลปากพูน เทศบาลตำบลท่าแพ เป็นต้น กำหนดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยประจำปี 2557 ในวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ที่อาคาร 1 โรงพยาบาลนครินทร์ ถนนอ้อมค่าย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในการบูรณาการประสานงานและการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัด และเป็นการทบทวนมาตรการและตรวจสอบแผนผังแสดงทางหนีไฟ และทางเข้าออกอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ในการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยครั้งนี้ ได้มีสถานการณ์สมมุติเกิดเพลิงไหม้บนชั้น 4 ของอาคารโรงพยาบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงต้องขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก และมีผู้ป่วยติดอยู่ในอาคารจึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากอาคารไปอยู่ในที่ปลอดภัย และต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลมหาราช และโรงพยาบาลใกล้เคียง ดังนั้นหากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง