มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพพระครูสุมนสาธุกิจ 

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพพระครูสุมนสาธุกิจ (อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรณาราม) ณ ศาลาการเปรียญ วัดบูรณาราม ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช