มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 

วันที่ 5 มกราคม 2560 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ นำเรือกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช