มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

พิธีมอบรถพยาบาลเพื่อสาธารณกุศล 

        เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 เวลาประมาณ 09.00 น. มูลนิธิประชาร่วมใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบรถพยาบาลเพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศล ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสนับสนุนโครงการโดย กองทุนเชาว์ – พูนสุข แสงอุไรพร,บริษัทเอช ไลฟ์ เเอสชัวรันส์จำกัด,มร.อลัน ตัน และผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจประกันชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณ มนตรี แสงอุไรพร กรรมการผู้จัดการบริษัทฟินันซา ประกันภัยจำกัด เป็นตัวแทนมอบ รถพยาบาลให้แก่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิประชาร่วมใจ ซึ่งพระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ รับมอบ ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานชั่วคราว มูลนิธิประชาร่วมใจ วัดบูรณาราม

 

    ในพิธีมอบรถพยาบาล เพื่อสาธารณกุศล ดังกล่าวนั้น ได้รับเกียรติจากข้าราชการผู้ใหญ่และบุคคลสำคัญหลายท่าน ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ดังนี้

1. นายไกรลาศ แก้วดี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

2. พล.ต.ต.สุดใจ ญาณรัตน์ ผบ.ภจว.นศ.

3. น.พ.นพพร ชื่นกลิ่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

4. น.พ.ประวิง เอื้อทัช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช

5. ดร.กณพ เกตุชาติ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นครศรีฯ

    นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากบุคลากรของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทรนครศรีธรรมราช มาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

1. น.พ.จำเริญ วัฒนศรีสิน หัวหน้าศูนย์นเรนทรนครศรีธรรมราช

2. นางจุรีพร วรรธนเลปกร พยาบาลกู้ชีพ ศูนย์นเรนทรนครศรีธรรมราช

และผู้มีเกียรติมากมายของจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีมอบ

        ซึ่งในพิธีมอบรถพยาบาลเพื่อสาธารณกุศลครั้งนี้ ทางคุณมนตรี แสงอุไรพร ได้มอบเงินสนับสนุนวัดบูรราราม, สถานสงเคราะห์บ้านเด็กศรีธรรมราชและสถานสงเคราะห์ผู้ไร้ที่พึ่ง อำเภอสิชลอีกด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

หลังเสร็จพิธี คุณมนตรี แสงอุไรพร ซึ่งเป็นตัวแทนในการมอบ ได้กล่าวว่า รถพยาบาลคันนี้ เป็นความร่วมมือกันกับผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจประกันภัย และกองทุนเชาว์ - พูนสุข แสงอุไรพร ซึ่งเป็นบิดา และ มารดา ของคุณมนตรีเอง โดยท่านได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า รถพยาบาลคันนี้ จะได้ออกช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านอุปกรณ์และบุคคลากร ซึ่งก่อนหน้านี้ ท่านก็ได้สนับสนุน ร่วมใจ 06 ซึ่งประจำอยู่ที่ อำเภอขนอมมาแล้ว 1 คัน และท่านก็กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานครั้งนี้ส่วนทางพระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ ได้กล่าวขอบคุณ คุณมนตรี แสงอุไรพร ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ แทนชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการสนับสนุนรถพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นอีก 1 คันของจังหวัดนครศรีธรรมราช และนับว่า เป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณกุศลแห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีรถยาบาล ออกให้บริการ และท่านได้ตั้งนามเรียกขานของรถพยาบาลคันนี้ว่า รถพยาบาล 07