มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ประชุมเตรียมงาน "วางศิลาฤกษ์"เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 19.00 น. มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล นำโดย พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล และคณะกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล จัดประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 นี้...