มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้โรงบรรจุก๊าซ หจก.นครการปิโตรเลียม 

เมื่อเวลา 13.00 น. ( 5 สิงหาคม 2558) รถพยาบาลร่วมใจ 09 พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้โรงบรรจุก๊าซ หจก.นครการปิโตรเลียม เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที และเป็นการฝึกให้เกิดความชำนาญ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกวิธี
 
สำหรับการจัดฝึกซ้อมแผนการเกิดเพลิงไหม้โรงงานบรรจุก๊าซในครั้งนี้ เป็นการสมมุติเหตุการณ์ขึ้นว่า มีเหตุเพลิงไหม้โรงงานบรรจุก๊าซ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าทำการดับไฟและช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว