มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พศ.2560 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

วันที่ 6 มกราคม 2560 มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครนำเรือท้องแบนออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำท่วมสูง