มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม โรงแยกก๊าซ และพสกนิกรอำเภอขนอม ร่วมประกอบพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 

มูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม โรงแยกก๊าซ และพสกนิกรอำเภอขนอม ร่วมประกอบพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

พสกนิกรอำเภอขนอมร่วมประกอบพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ข้าราชการ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก ซึ่งมูลนิธิประชาร่วมใจได้จัดขึ้นทุกปี