มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมงานและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆในงาน จักรยานทางไกลเพื่อการกุศล ทัวร์ ออฟ ศรีวิชัย 2017 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 รถพยาบาลมูลนิธิประชาร่วมใจพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมงานและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆในงาน จักรยานทางไกลเพื่อการกุศล ทัวร์ ออฟ ศรีวิชัย 2017