มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติปี57มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล...
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 
ในวันเสาร์ ที่ 11มกราคม2557 
พบกับกิจกรรมต่างๆจากมูลนิธิประชาร่วมใจ 
การเเสดงต่างๆพร้อมร่วมสนุกและรับของราลวัลอื่นๆอีกมากมาย 
ณ บริเวณงานลานกิจกรรม หน้า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTนครศรีธรรมราช