มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  NBT จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งทางมูลนิธิประชาร่วมใจ ได้จัดบูทกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทั้งเล่นเกมส์ ตอบคำถาม แจกของรางวัลเป็นที่ระลึก พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กู้ภัย เครื่องตัดและถ่าง อุปกรณ์กู้ชีพ หน่วยรถกู้ภัยนำมาแสดงและให้เด็กๆ เยาวชน สัมผัสของจริง เป็นที่สนใจและดึงดูดเยาวชนและผู้ปกครองจำนวนมาก