มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

กิจกรรมรณรงค์ “ถนนสายวัฒนธรรม พระธาตุสู่มรดกโลก สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม ไร้แอลกอฮอล์”มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ 

“ถนนสายวัฒนธรรม พระธาตุสู่มรดกโลก สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม ไร้แอลกอฮอล์” 

         วันนี้ 9 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ถนนสายวัฒนธรรม พระธาตุสู่มรดกโลก สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม ไร้แอลกอฮอล์”  โดยมีการเปิดการแถลงข่าวและปล่อยขบวนเดินณรงค์ ณ บริเวณศาลาประดู่หก ตรงข้ามสนามหน้าเมือง เพื่อสร้างกระแสในการส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์ รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

        นายวรวุฒิ ประสานพจน์ ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริเวณถนนราชดำเนิน ช่วงหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถึงวงเวียนน้ำพุ สนามหน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ จากการสำรวจพื้นที่สองฝั่งถนนราชดำเนินและพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่หน้าวัดพระมหาธาตุถึงวงเวียนน้ำพุ พบว่ามีร้านจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 77 ร้าน ซึ่งในการรณรงค์ครั้งนี้จะมาการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วย

       ในส่วนของมูลนิธิประชาร่วมใจ ได้จัดแสดงอุปกรณ์ เครื่อง ตัดและ ถ่าง และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่กู้ชีพ รถพยาบาลกู้ชีพ ร่วมขบวนรณรงค์ไปตามเส้นทาง พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการกุศลต่างๆ  

         ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่กู้ชีพ รถพยาบาลกู้ชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ โดยร่วมกับจุดบริการนักเดินทางของหน่วยงานภาครัฐ ทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ภายใน 5-10 นาที หลังจากรับแจ้งเหตุ อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเทศกาล ดังนั้นขอให้ผู้ขับขี่ทุกท่านโปรดช่วยกันเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนน ลดอัตราการเกิดอุึบัติเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บ จนกระทั่งลดอัตราการเสียชีวิต  การทำงานของอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ นั้น เป็นการแก้ปัญหาหรือกระทำการในปลายเหตุเท่านั้น ต้นเหตุต้องเริ่มจากท่านผู้ขับขี่ทั้งหลาย          

             แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท์. 075-345599, 075-318833

              ติดตามความเคลื่อนไหวด้านอุบัติเหตุ และการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทาง Facebook และ Twitter ของมูลนิธิประชาร่วมใจ

"ทุกชีวิตมีค่า   เราปรารถนา  ให้ปลอดภัย"