มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ช่วยเหลือประชาชนและนำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

วันที่ 10 มกราคม 2560 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ นำทีมกู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ออกช่วยเหลือประชาชน และนำข้าวกล่อง ข้าวสารอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช