มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมงานวันวิชาการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อำเภอพรหมคีรี 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล และหน่วยพยาบาลกองกิจกรรมอาสานาคบุตร ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานวันวิชาการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  และร่วมจัดนิทรรศการในงาน ให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มาร่วมงานในด้านอุบัติเหตุต่างๆ พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กู้ภัย เครื่องตัดและถ่าง อุปกรณ์กู้ชีพ หน่วยรถกู้ภัย นำมาแสดงและให้นักเรียนสัมผัสของจริง เป็นที่สนใจและดึงดูดนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก