มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ร่วมจัดนิทรรศการงานวิชากา ณ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ร่วมจัดนิทรรศการงานวิชากา ณ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจคอยให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มาร่วมงานในด้านอุบัติเหตุต่างๆ พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กู้ภัย เครื่องตัดและถ่าง อุปกรณ์กู้ชีพ หน่วยรถกู้ภัย นำมาแสดงและให้นักเรียนนักศึกษาได้สัมผัสของจริง เป็นที่สนใจและดึงดูดนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก