มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจร่วมบรูณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 

 

เวลา 16.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2557  มูลนิธิประชาร่วมใจองค์การสถานสาธารณกุศลเข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจร่วมบรูณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 ณ จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจทางหลวง บ้านไม้แดง ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
 
 
ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะรองผู้อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการ อำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจทางหลวง บ้านไม้แดง ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้น มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา มูลนิธิ เช่น ตำรวจภูธร ตำรวจทางหลวง สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง แขวงการทาง ขนส่ง อปพร.อาสากู้ภัย เป็นต้น จัดเจ้าหน้าที่มาบูรณาการทำงาน ให้บริการ ให้คำแนะนำรวมทั้งดูแลความปลอดภัยผู้ขับขี่ยานพาหนะ ประชานที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2557 โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจร่วมบูรณาการ พร้อมทั้งมีการแจกแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย แจกน้ำดื่มให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะด้วย
 
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือ คนที่ดื่มสุราของมึนเมาแล้วไปขับรถ ทำให้ขาดสติ เกิดอุบัติเหตุนำไปสู่การบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ 10 มาตรการ คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ความเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับรถย้อนศร แซงในที่คับขัน และใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดเรื่องการดื่มสุราบนรถ ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น.วันที่ 11 เมษายน 25557 ถึง เวลา 24.00 น.วันที่ 17 เมษายน 2557 ใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันละ 1,300 คน โดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติและประเมินสถานการณ์ทุกวันในเวลา 10.00 น. 
 
 
บันทึกภาพ : ร่วมใจ 3045