มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เรียนเชิญผู้สนับสนุนมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสาธารณกุศล 

เรียนเชิญผู้สนับสนุนมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสาธารณกุศล ทุกท่าน เนื่องด้วย มูลนิธิประชาร่วมใจ จะทำพิธียกเสาเอก อาคารพลับพลา ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ทางมูลนิธิประชาร่วมใจ จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ สถานที่ก่อสร้าง ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช