มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  ณ ร้อย.ปจว.4 ค่ายวชิราวุธ และ ลานกิจกรรมหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้จัดบูทกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทั้งเล่นเกมส์ ตอบคำถาม แจกของรางวัลเป็นที่ระลึก พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กู้ภัย เครื่องตัดและถ่าง อุปกรณ์กู้ชีพ หน่วยรถกู้ภัยและรถพยาบาลของมูลนิธิฯ นำมาแสดงและให้เด็กๆ เยาวชน สัมผัสของจริง เป็นที่สนใจและดึงดูดเยาวชนและผู้ปกครองจำนวนมาก

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

ดูอัลบัมภาพ