มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 7 “ภาคีฉุกเฉินไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ที่จังหวัดเชียงใหม่   

              เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา นายแพทย์ ชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2556 (National EMS FORUM 2013) ในหัวข้อ “ภาคการแพทย์ฉุกเฉินไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”  ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม ณ        โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่  ในการประชุมครั้งนี้ พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญชั้น 5 และมูลนิธิฯได้รับรางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำปี 2555  จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

      ทั้งนี้ภายในการประชุมยังมีการมอบโล่รางวัลเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดดีเด่น โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ เครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 10 รองชนะเลิศอันดับ 1 เครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 9 และรองชนะเลิศอันดับสอง เครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 1และมอบโล่รางวัลชนะการแข่งขัน EMS RALLY โดยทีมที่ชนะเลิศในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) คือ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ รองชนะเลิศอันดับ 1รพ.เลย และรองชนะเลิศอันดับ 2 รพ.มหาสารคาม ส่วนชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับเบื้องต้น (FR) ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ รพ.เลย รองชนะเลิศอันดับ1ทีมกู้ภัยฮุก 31 และรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ ตะกั่วป่า จ.พังงา และรางวัลขวัญใจกรรมการได้แก่ทีมจาก รพ.บันนังสตาร์ จ.ยะลา 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.niems.go.th/th/View/ContentDetails.aspx?CateId=108&ContentId=25560306064456442