มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภท สรรเสริญ 4 

วันที่ 11 มีนาคม 2561 พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ร่วมงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่12 และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภท สรรเสริญ 4