มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

คณะจากสำนักงานเขตทุ่งครุ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิประชาร่วมใจ 

เมื่อเวลา 13.00น. ( 10 ธันวาคม 2557) คณะจากสำนักงานเขตทุ่งครุ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิประชาร่วมใจ ณ สำนักงานชั่วคราว วัดบูรณาราม โดยมี พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ให้การต้อนรับ

โดยพระบุญฤทธิ์ ได้แนะนำบรรยาย ประวัติของมูลนิธิประชาร่วมใจ วัตถุประสงค์ และการดำเนินกิจการในปัจจุบันและอนาคตโดยสรุป และได้มอบเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้าง ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ของมูลนิธิประชาร่วมใจ

การเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ภายในรถพยาบาลร่วมใจ 09 ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยรถพยาบาลกู้ชีพของมูลนิธิฯ ที่ออกให้การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน และจากนั้นได้ชมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องตัดและถ่าง อุปกรณ์กู้ภัย ในรถร่วมใจ 10