มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมตั่งจุดบริการประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมตั่งจุดบริการประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557
 
"ทุกชีวิตมีค่า เราปรารถนา ให้ปลอดภัย"
แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-345599,075-318833 ตลอด 24 ชั่วโมง