มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย พิธีทางศาสนาอิสลาม 

วันที่ 11 มกราคม 2560 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ และอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย พิธีทางศาสนาอิสลาม บ้านบางตง ม.15 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช