มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมซ้อมแผนการค้นหาและกู้ภัย เมื่ออากาศยานประสบอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจพร้อมรถพยบาลร่วมซ้อมแผนการค้นหาและกู้ภัยเมื่ออากาศยานประสบอุบัติเหตุ ซึ่งร่วมกับเทศบาล ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.พรหมโลก โดยมีทางกองทัพภาคที่ 4 ทำการฝึกซ้อมร่วม ซึ่งกำหนดขึ้นในเวลา 09.30 น. วันที่ 3-4 ก.พ.2557 โดยการสมมุติสถานการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพ ประสบอุบัติเหตุลงฉุกเฉิน ในพื้นที่ หมู่ 1 ต.พรหมโลก โดยจะมีการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ ร่วมกับหน่วยแพทย์พยาบาลค่ายวชิราวุธฯ,รพ.พรหมคีรี ,เทศบาลฯพรหมโลก และ ร้อย.ฝรพ.4โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก