มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมปล่อยขบวน สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ บนถนนสายวัฒนธรรม ไร้แอลกอฮอล์ 

 
วันที่ 13 เมษายน 2558 เจ้าหน้าและอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมปล่อยขบวน สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ บนถนนสายวัฒนธรรม ไร้แอลกอฮอล์ 
 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่กู้ชีพ รถพยาบาลกู้ชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย เตรียมความพร้อม ทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ภายใน 5-10 นาที หลังจากรับแจ้งเหตุ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเทศกาล ดังนั้นขอให้ผู้ขับขี่ทุกท่านโปรดช่วยกันเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บ จนกระทั่งลดอัตราการเสียชีวิต  การทำงานของอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ นั้น เป็นการแก้ปัญหาหรือกระทำการในปลายเหตุเท่านั้น ต้นเหตุต้องเริ่มจากท่านผู้ขับขี่ทั้งหลาย