มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย อาม่า อรพรรณ อัมพรานันท์ 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 นายจริญ ตรีอุบล หัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย อาม่า อรพรรณ อัมพรานันท์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา พร้อมอำนวยความสะดวกพิธีทิ้งกระจาด