มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เข้าเยี่ยมจุดบริการต่างๆของอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อม เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าเยี่ยมจุดบริการต่างๆของอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั่งนี้จุดบริการประชาชน จะมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจคอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557
 
 
"ทุกชีวิตมีค่า เราปรารถนา ให้ปลอดภัย"
แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-345599,075-318833 ตลอด 24 ชั่วโมง