มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจจัดกิจกรรมงานวัน5ธันวามหาราช2556
มูลนิธิประชาร่วมใจ ได้จัดงานเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556

โดยร่วมกับอำเภอขนอม , องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม , โรงพยาบาลขนอมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยจัดขึ้น ณ สำนักงานมูลนิธิประชาร่วมใจ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556ที่ผ่านมา...เวลา 06.00 น.-08.00 น.  กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล(ภาพเพิ่มเติม)

เวลา 08.00 น.-09.00 น.  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนหรือเยาชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์, สงเสริมการศึกษาของพระภิกษุหรือสามเณร,

                   มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช และสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 


เวลา 19.29 น.         นายอำเภอขนอม พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้าประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจุดเทียนชัยถวาย
                  พระพร และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดี มหาราชา
                  จากนั้นชมมหรสพการแสดงต่างๆ ของเยาว (ภาพเพิ่มเติม)     จุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดี มหาราชา รวมไปถึงมหรสพการแสดงต่างๆ ของเยาวชนเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้นทางมูลนิธิประชาร่วมใจ  ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนหรือเยาชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์, สงเสริมการศึกษาของพระภิกษุหรือสามเณร, มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านศรีธรรมราช และสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประจำทุกปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล