มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือชาวโรฮิงญา 

วันที่ 15 มกราคม 2558 อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลหัวไทร  สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ธรรมอำเภอหัวไทร ณ สถานีตำรวจภูธรหัวไทร โดยทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาล ช่วยเหลือจุดรับสิ่งของบริจาค พร้อมช่วยเหลือในการแจกจ่ายอาหารและของว่าง ให้แก่ชาวโรฮิงญา ที่อยู่ในศูนย์ฯ หลังจากที่โดนจับกุม จำนวน 98 คน เสียชีวิต ไปแล้ว 3 คน และยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลหัวไทร 1 คน โรงพยาบาลมหาราช อีก 1คน ยังคงมีชาวโรฮิงญา อยู่ที่ศูนย์ฯ จำนวน 93 คน