มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

จนท.กู้ภัย ช่วยเหลือสุนัขติดรั้วเหล็ก01.39น. วันนี้ 15 มีนาคม 2557  ร่วมใจ 10 รถอุปกรณ์เครื่องตัดและถ่าง พร้อมด้วย จนท.กู้ภัย มูลนิธิประชาร่วมใจ ช่วยเหลือสุนัขโดนรั้วเหล็กหนีบขา ที่เกิดเหตุ ถนนคลองทา ชุมชนตลาดยาว เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ในเบื้องต้นรับแจ้งจากประชาชนใกล้เคียงว่า ได้ยินเสียงสุนัขร้องอยู่นานประมาณกว่า 30 นาทีแล้ว เมื่อเข้ามาดูก็พบว่า ขาของสุนัขติดอยู่ที่รั้วเหล็ก จึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิประชาร่วมใจ .... ในข่ายให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยในเวลาต่อมา

บันทึกภาพ : ร่วมใจ1991

อาสาสมัครสนับสนุน : ร่วมใจ1991,ร่วมใจ1527,กู้ชีพนคร20