มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมพิธีเปิดโครงการเด็กไทยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 2มูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมพิธีเปิดโครงการเด็กไทยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

ดูภาพเพิ่มเติม