มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพมูลนิธิประชาร่วมใจเข้าร่วมงานโครงการโรตารีเคลื่อนที่ ทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนสุวรรณโฆษิต ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 

เมื่อเวลา 09.00น. (14 ธันวาคม 2557) เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพมูลนิธิประชาร่วมใจเข้าร่วมงานโครงการโรตารีเคลื่อนที่ ทำดีเพื่อพ่อ  ณ โรงเรียนสุวรรณโฆษิต ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 
โดยในงานมีกิจกรรมากมายอาทิเช่น หน่วยแพทย์ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม สัตว์แพทย์ฉีดวัคซีน สอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานโดยหน่วยกู้ชีพมูลนิธิประชาร่วมใจ บริการตัดผมชาย-หญิง ปรึกษาให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า สอนอาชีพเพาะเห็ด ปลูกปาลม์ ปลูกส้มโอฯลฯ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจอย่างคึกคัก