มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมประจำจุดปฐมพยาบาล กิจกรรมปั่นจักรยาน “ bike for MOM ปั่นเพื่อแม่”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสามัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมประจำจุดปฐมพยาบาล กิจกรรมปั่นจักรยาน “ bike for MOM ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558