มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ตัวแทนมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง 

          วันที่ 16 พฤษจิกายน 2557  มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 14  มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้   โดยทางมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ้ง นครศรีธรรมราช ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้  ครั้งที่ 14 โดยมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก นายจางจิ้น สง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และรองประธานมูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพฯ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม
          โดย นายวิสิฐ อรุณสกุล ประธานกิตติคุณมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ้งจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหาหรือถึงแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย รวมถึงระดมความคิดเห็นในการช่วยเหลืองานสาธารณะกุศลอื่นๆ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดภาคใต้ ในขณะนี้ ซึ่งมีการเตรียมความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่สามารถระดมกำลังพลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจาก 23 อำเภอ กว่า 4 พันคน เข้าช่วยเหลือได้ทันที และหากเกิดเหคุการณ์รุนแรงก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ้ง 14 จังหวัดภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 3 ชั่วโมง ในโอกาสนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มอบ เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจ ให้แก่ มูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ้งจังหวัดนครศรัธรรมราช และมอบเสื้อนิรภัยให้แก่ เสนาธิการของทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปมอบให้แก่ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป