มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เข้าร่วมพิธีแห่พระรอบเมืองประเพณีถือศีลกินเจเดือน9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เข้าร่วมพิธีแห่พระรอบเมืองประเพณีถือศีลกินเจเดือน9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร