มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ประชุมผู้ประสานงานอำเภอ​ต่างๆ และให้ความรู้แก่อาสาสมัครใหม่มูลนิธิประชาร่วมใจ 

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์  ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ อบรมให้โอวาทและให้ความรู้แก่อาสาสมัครใหม่มูลนิธิประชาร่วมใจ และประชุมผู้ประสานงานอำเภอ​ต่างๆ ประจำปี 2563 ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ (สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช