มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

คุณอนันต์ อนันตเสรี ประธานมูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง พร้อมกรรมการ และห้วหน้ากู้ภัยมูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง เยียมเยียนและร่วมรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ (สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม 

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 คุณอนันต์ อนันตเสรี ประธานมูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง พร้อมกรรมการ และห้วหน้ากู้ภัยมูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง เยียมเยียนและร่วมรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ (สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม โดยมี พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ให้การต้อนรับ