มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มอบทุนเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ มอบทุนเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน พร้อมน้ำดื่ม ยารักษาโรค ให้กับนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 โรงเรียน
 
1 โรงเรียนวัดบางทองคำ
2 โรงเรียนบ้านหัวปอ
3 โรงเรียนวัดทวยเทพ
4 โรงเรียนบ้านเนิน
5 โรงเรียนวัดบางใหญ่
6 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ