มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

คุณจิมมี่ ชวาลา เป็นเกียรติ​กล่าวพิธีปิดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ Emergency Medical Responder (EMR) มูลนิธิประชาร่วมใจ รุ่นที่2 

วันที่ 19/12/63 คุณจิมมี่ ชวาลา เป็นเกียรติ​กล่าวพิธีปิดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ Emergency Medical Responder (EMR) มูลนิธิประชาร่วมใจ รุ่นที่2 ซึ่ง​อาสาสมัคร​มูลนิธิ​ประชา​ร่วมใจ​และอาสาสมัคร​กู้ชีพ-กู้ภัย​ในจังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ เข้าร่วมฝึกอบรม​ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  ถนนวัดโบสถ์ ม.2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  
โดยมีพระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ​มูลนิธิประชาร่วมใจและวิทยากร​จากแหล่งฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง ร่วมต้อนรับก่อนจะทำพิธีปิด ซึ่งโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ Emergency Medical Responder (EMR) มูลนิธิประชาร่วมใจ รุ่นที่2​ จัดอบรมวันที่ 11-13 และ 18-19 ธันวาคม ​2563 มีระยะเวลาฝึกอบรมรวม 40 ชั่วโมง ใช้เวลาทั้งหมดรวม 5 วัน และในวันนี้เป็นวันสุดท้าย​ของการฝึ​กอบรมมีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์​ที่กำหนดทั้งหมด และจะต้องดำเนินการเก็บข้อมูล​การช่วยเหลื​อผู้​บาดเจ็บ​ป่วยให้จนผ่านเกณฑ์​ตามข้อบังคับ​ของสถาบั​นการแพทย์​ฉุกเฉิน​แห่งชาติ​อีกต่อไป