มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ อบรม ให้โอวาทและให้ความรู้แก่อาสาสมัครใหม่มูลนิธิประชาร่วมใจ 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 21 มกราคม 2561 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์  ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ อบรม ให้โอวาทและให้ความรู้แก่อาสาสมัครใหม่มูลนิธิประชาร่วมใจ ประจำปี 2561 ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ (สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Web           : http://pracharuamchai.org/
Facebook  : www.facebook.com/p.ruamchai
Google+    : https://plus.google.com/u/2/104708448841405576625
Blogsport  : http://moonnithipracharuamchai.blogspot.com/
Twitter       : twitter.com/PrachaRuamchai